Välkommen till Macken!

Macken tar vara på resurser som människor inte längre vill ha eller samhället inte riktigt behöver. Vi är ett kooperativ, ägt av medarbetarna. Genom våra utbildningar och produkter visar vi att man kan kombinera hållbarhet och integration med design och entreprenörskap.
Många säger att företag ska göras renodlade, bli bra på en sak, på sin sak. Vi har inga sådana gränser. Vi är Macken.