Macken!

Macken tar vara på resurser som folk inte längre vill ha eller samhället inte riktigt behöver. Vi är ett kooperativ. Genom våra utbildningar och produkter visar vi att man kan kombinera hållbarhet och integration med stil och design.

Många säger att företag ska göras renodlade, bli bra på en sak, på sin sak. Vi har inga sådana gränser.
Vi är Macken.