Kom på studiebesök till Macken

Vill du veta mer om socialt företagande?
Vill du få idéer om re-design, om nya saker som byggs av kasserade gamla saker?
Har du planer på att starta en stadsodling, och behöver inspiration?
Vill du veta hur vi hjälper människor att gå från försörjningsstöd till eget företagande?
Vill du se exempel på hur vi bygger inredningar med re-design?
Kom på studiebesök till Macken!

Kontakta Caisa-Lena Bengtsson: caisa-lena.bengtsson@telia.com