Arbetsträning

Macken är ett socialt företag som arbetar med återbruk och integration.
Vi som arbetar här äger det tillsammans.
Vi hjälper människor att komma vidare i samhället utifrån sina kunskaper och behov.
I våra verkstäder kan du få arbetsträning samt språkpraktik.
Vi har även ett företagscenter för dig med en affärsidé.