styre

Återbruk

En viktig pelare i Mackens verksamhet och filosofi är att vi i vårt samhälle slänger på tok för mycket saker. Saker som skulle kunna repareras eller på annat sätt få nytt liv och bidra till att vi får ett hållbarare liv.

Att omvandla det som kastas eller blir över till nya råvaror är en viktig uppgift.
På Macken syr vi unika kläder av resttyger och funna knappar. Vi bygger nya coola unika cyklar av delarna från kasserade cyklar. Med skänkta och funna möbler skapar vi både helt nya produkter och möbler, men också fascinerande inredningar som aldrig skulle uppstått utan slängda grejer.

I samband med arbetet kring Återbruksbyn på Norremark i Växjö har vi tillsammans med S:t Sigfrids folkhögskola startat Återbrukskursen.

Save