Illustration: Stephan Hruza

Illustration: Stephan Hruza


 

Återbruksbyn i Växjö

Mackens största satsning under de senaste fyra åren har varit att försöka få till stånd en återbruksby i anslutning till Norremarks återvinningscentral i Växjö. Idén väcktes i omedelbar anslutning till Mackens utställning på Smålands museum 2012, kallad ”Rum för rester”, en utställning av redesignföremål från hela världen. Efter mycket lobbying, mycket skrivande och många möten, klubbade så Växjö kommunfullmäktige 2015 till vår stora glädje igångsättandet av projekteringen för en återbruksby i Växjö.
Mackens vision är att byn dels ska vara ett köpcenter för cirkulär ekonomi, för alla som istället för att köpa nytt eller slänga, vill byta, köpa, sälja, skänka, reparera eller på annat sätt återbruka föremål. Till visionen hör också att själva husen ska vara byggda av återvunna material, till stor del uppförda av sociala företags byggrupper, dels för att få ner byggkostnaden och dels för att få mer spännande hus. Tanken är att flera företag som alla kompletterar varandra ska kunna få plats i byn, inte bara Macken. Flera arkitekter har redan från projektets begynnelse arbetat ideellt medatt hjälpa Macken att utveckla idén. Vi känner stor tacksamhet över all den kraft som tillförs projektet av människor i och runt Mackens vänner.

Till Föreningen Mackens idé om en återbruksby i Växjö hör också att uppföra ett museum för redesign, i nära anslutning till Smålands museums kulturarvscentrum.
Innan beslutet togs av fullmäktige arbetade vi hårt med att förankra idéerna och med att bygga nätverk runt byn. Initiativ togs till en kurs i Cirkulär ekonomi vid Linnéuniversitetet, vilken genomförs en pionjäromgång sommaren 2016, samt till en husbyggnadskurs för byggnation av återvunna material ihop med Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö. Vi satte också igång ett matsvinnsprojekt med stöd från Vinnova, för att visa potentialen för en matsvinnsrestaurang på området.
Tanken är att byn ska vara både ett spännande och nytänkande köpcenter för cirkulär ekonomi, en levande byggutställning för byggnation av återvunna material, ett upplevelsecenter och en nod för redesign från hela världen, samt inte minst viktigt – en plats för nytt entreprenörskap på miljöområdet och för att få fram flera arbetstillfällen för människor i utanförskap hos de sociala företagen i regionen, riktiga, angelägna arbeten.