foretagareFalaffel

Vill du bli företagare?

Är du arbetslös idag men har yrkeskunskaper och erfarenheter med dig sedan tidigare?
Har du kanske drivit företag i ett annat land?
Mackens företagscenter hjälper dig att komma igång med eget företagande i Sverige.
Företagscentret består av flera olika delar som sammantaget ger en god hjälp åt den som vill starta eget.
Vi är vana att hjälpa människor som saknar företagsnätverk, saknar pengar, som inte är bäst på svenska och som ibland har dåliga kunskaper om hur det är att driva företag i Sverige.

Men yrkeskunskaperna måste finnas.
Och viljan och energin.
Det som återstår kan vi hjälpa till med.

För mer information kontakta oss på epost: zsuzsanna.bene@macken.coop