Macken arrangerar träffar för företagare för att inspirera och byta idéer

Macken arrangerar träffar för företagare för att inspirera och byta idéer

Mackens företagarfrukostar

Funderar du på att starta företag?
Eller har du redan kommit igång som företagare?
Kom och ät företagsfrukost på Macken. Vid varje frukost möter vi en intressant företagare som berättar sin historia, sin väg in i företagandet. Vilka möjligheter finns? Vilka svårigheter? Under företagsfrukostarna diskuteras detta över en frukostfralla. Vi håller företagsfrukostar en gång i månaden.
Macken bjuder på kaffe och mackor.