Lär dig av en syster. Lär dig av en bror

Ett snabbspår till eget företagande och försörjning

 
IMG_4508_lowProjektet Lär dig av en syster / Lär dig av en bror är ett system för kunskapsöverföring mellan företagare med samma bakgrund. Utrikesfödda företagare som lyckats etablera sig på marknaden i sitt nya hemland är ofta motiverade att stötta sina landsmän som vill komma igång med företagande inom sammam bransch.

Genom att förmedla praktikplatser mellan nyanlända med viss yrkeskunskap och etablerade företagre med gemensamma rötter skapas ett snabbspår för just företagare in i samhället och till egen försörjning.

Här finns mycket att vinna: Den kulturella och språkliga genmenskapen underlättar att lösa problem och räta ut frågetecken kring hur det är att driva företag i Sverige jämfört med hemlandet. Kompetensen kan tas till vara snabbare och därmed vara en del av en lyckad integrationssatsning.
Modellen används framgångsrikt bl.a. i ­Minnesota, USA.
 

Erfarna företagare erbjuder praktik och kunskapsöverföring

Nu kan du som har en yrkeskunskap och kanske har drivit företag i ditt hemland få hjälp och stöd med etablerings­processen av en företare som redan gjort resan och kan ditt språk.
 

Så här går det till:

Vi har samlat ”systrar” och ”bröder”, företagare som verkar i Kronoberg inom olika branscher och som ställer upp som mentorer och med praktikplatser. Den som känner att en mentor passar ens bransch och kulturella bakgrund kan antingen själv ta kontakt eller arbeta med Arbetsförmedlingen och Macken. Tillsammans kommer vi sätta upp en utbildningsplan som sedan utvärderas.

Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.
 
Tillvaxtverket