Bertil Närenbäck har fått Växjö kommuns mångfaldspris

Bertil Närenbäck, lärare och företagsmentor på Macken har tilldelats Växjö kommuns mångfaldspris 2012. Bertil har fått priset med följande motivering:

Bertil Närenbäck är som pensionär ideellt verksam vid Mackens Ekonomiska Förening och var en av de personer som startade upp och utvecklade Mackens företagscenter. Genom sitt arbete på företagarcentret har Bertil haft stor betydelse för att hjälpa fram många nya företagare från arbetslöshet till att försörja sig av egen kraft.
”Mångfald och integration är viktigt i dagens samhälle. Vi på Mackens företagscenter i Växjö arbetar med invandrare och hjälper dem att få sysselsättning och starta eget företag.”
Bertil Närenbäck

Se vidare: http://www.vaxjo.se/Kommun–politik/Nyheter104/Pristagare-for-mangfaldspriset-utsedda/>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *