Foto: Peter Svensson

Foto: Peter Svensson

Om kooperativet Macken

– Macken har en egen mottagning på Norremarks återvinningscentral i Växjö, där tar vi hand om saker som annars hade varit slängda. I grunden är Macken en soptippsverkstad.
– Vi reparerar de slängda prylarna i våra verkstäder – cykel-, textil-, elektronik- och snickeriverkstad. Vi har en egen designavdelning knuten till verkstäderna, där vi även säljer våra produkter.
– Vi har en stadsodling på Östrabobacken, varifrån vi säljer grönsaker på Bondens marknad.
– Vi bedriver utbildningar – svenska och samhällskunskap för invandrare, en kurs i återbruk och företagarutbildning på lätt svenska.
– Vi har ett företagscenter där vi hjälper människor att gå från ekonomiskt bistånd till eget företagande.
– Macken är egentligen två föreningar, kooperativet Macken och föreningen Mackens vänner. Frivilliga och ideella pensionärer backar upp våra verksamheter, organiserade genom Mackens vänner.