Mackens elever kommer ofta snabbt in i eget företagande.

Mackens elever kommer ofta snabbt in i eget företagande.

För myndigheter

Varför behövs det sociala företag, när det finns privata företag och kommuner?
De sociala företagen, ibland kallade den tredje sektorn, kan ses som ett komplement till både den offentliga och den privata sektorn.
• Vi är ett privat företag, men vi har inget vinstsyfte. Eventuell vinst återinvesteras i företaget, huvudsakligen i form av anställningar. Vår redovisning är transparent. Alla kan se vad Mackens pengar går till. Klicka för att se vår senaste årsredovisning.
• Kommunen kan och bör inte vara näringsidkare, konkurrera med sina egna skattebetalare. En kommun kan och bör inte sälja begagnade kylskåp och cyklar. Men ett socialt företag kan göra det. Ett socialt företag lever på marknaden, vilket ger anställda, deltagare och elever ett tydligt kvitto på meningsfullhet. ”Någon vill betala för det jag har gjort.”
• Ett socialt företag som Macken har lättare att locka och mobilisera frivilligkrafter än en skattefinansierad kommun eller ett privat vinstdrivande företag.
• De sociala företagen står oftast fria från politiska bindningar. Vi är på en och samma gång fria näringsidkare, och ett medarbetarägt kooperativ.
• Vi på Macken vill att människor ska känna meningsfullhet och delaktighet i sitt arbete. De som arbetar ska vara med och äga och bestämma. Macken ägs av medarbetarna.

Vi vill att ni som har avtal med oss, också ställer krav på oss. Vi vill samverka för att uppnå bästa möjliga resultat. Vår uppgift är att komplettera kommunerna och det fria näringslivet, på de områden där vi behövs och har vår särart.