Macken startade i en gammal bensinmack

Välkommen att kontakta oss på Macken!

Macken Växjö Ekonomisk Förening
Postadress: Hjalmar Petris väg 50, 352 46 Växjö
Telefon: 0470-206 25
E-post: info@macken.coop

Kontaktpersoner

Torun Israelsson Verksamhetsledare Mackens Företagscenter
e-post: torun.israelsson@macken.coop

Zsuzsanna Bene Ordförande i Macken ekonomisk förening och koordinator Mackens Företagscenter
e-post: zsuzsabene2@gmail.com, zsuzsanna.bene@macken.coop, tel. 0734 43 79 63

Plemka Pavlovic Ekonomiansvarig
e-post: plemka.pavlovic@macken.coop, tel. 0470-206 25

Stephan Hruza Verksamhetsansvarig för Återbrukskursen
e-post: stephan.hruza@macken.coop, tel. 0709 22 95 81

Björn-Fredrik Tollin Ordförande Mackens vänner
e-post: bjorn-fredrik.tollin@telia.com