Mackens vänner deltar aktivt i verksamheten – inte mins som mentorer i företagarskolan.

Mackens vänner deltar aktivt i verksamheten – inte mins som mentorer i företagarskolan.

Mackens vänner

Vår verksamhet

För Mackens Vänner är relationen mellan Mackens elever och arbetslivet central. Vi vill hjälpa och inspirera nya företagare samt sprida kunskap om Mackens verksamhet i synnerhet och om sociala företag i allmänhet.

Vi på Mackens Vänner betraktar oss som ett kunskapscentrum. Vi präglas både av ett socialt engagemang och lusten att föra över egen kunskap till nyföretagare men även
till Mackens organisation. Vi har nära kontakter med Linnéuniversitetet så att vår kunskap ständigt kan uppdateras.

Mackens Vänner verkar för att Macken ska synas mer i samhället. Vi vill gärna ­agera broslagare genom att dra nytta av de lärdomar och kontakter som medlemmarna samlat på sig i sina egna yrkesliv.

Mackens vänner arbetar inom ett brett fält. Macken har bland annat fått hjälp med mentorskap till företagarskolans elever, med plöjning till stadsodlingen, hjälplärare till språkverkstäderna, konversationsledare på Mackens stickkafé, lärare på cykel­skolan, körkortsteori- och övningskörnings­lärare, extrapersonal i Mackens butik, hjälp med prylmottagningen på Norremarks åter­vinningscentral, mekanikerhjälp i ­cykelverkstaden, arbete med framtagning av Mackens cykelkraftverk etc.
Våra erfarna medlemmar tar sig an rollen som lärare och mentorer för nyföretagare. Ofta går dessa på Mackens företagarskola och har inte sällan drivit företag i sina gamla hemländer. Flera är dock helt nya som företagare men har en vision och en passion för att starta eget. Vi hjälper nyföretagaren genom den initiala processen med affärsplan, marknadsanalys, registrering m m. Dessutom är vi bollplank och kunskapskällor vad gäller dagliga företagarbestyr såsom bokföring, kommunikation, tillstånd, etc. En nyföretagare får alltså genom oss tillgång till en bred kunskapsbas och ett kraftfullt nätverk .

Vi arrangerar även vår egen variant av ”Draknästet” där blivande företagare i Mackens företagarskola får presentera och öva på att sälja in sin affärsidé.

Mackens Vänner är en öppen organisation

Vi välkomnar ständigt nya medlemmar – 2016 är vi drygt 20 – och strävar efter att Mackens Vänners ska växa så att vi kan utöka vår kunskapsbank och öka våra möjligheter att stödja Macken.

Kontakt

Caisa-Lena Bengtsson, caisa-lena.bengtsson@telia.com

Save