På Macken lär man sig språk på olika verkstäder, som textil

Utbildningar

Macken bedriver kontinuerligt utbildning i praktisk svenska i språkverkstäder, detta som alternativ eller komplement till den traditionella SFI-undervisningen. Vår målgrupp är människor som invandrat till Sverige och som är vana vid praktiskt arbete, som vill återknyta till tidigare arbetsområden, få yrkesvalidering och som vill lära sig svenska i en praktisk miljö.
Mackens lärare har gjort en egen lärobok för svenskinlärning i praktisk miljö. Vi kallar den ”Mackenparlören”.

Vi bedriver också företagarutbildning på lätt svenska i samarbete med Växjö kommun. Här är målgruppen människor som kanske varit företagare i ett annat land, eller har kommit till Sverige med goda yrkeskunskaper och som på ett enkelt och försiktigt sätt vill starta företag. Företagsskolans lärare har satt samman ett eget läromedel om företagande, på lätt svenska.

Företagsskolan
Språkverkstäder