Sara Birgersdotter undervisar svenska i textilverkstaden.

Sara Birgersdotter undervisar svenska i textilverkstaden.

Mackens språkverkstäder

Vi vill att alla verkstäder på Macken dels ska producera något efterfrågat i samhället.
Men vi vill också att de ska meritera eleverna för det fortsatta arbetslivet i Sverige, och därmed i sin inriktning anknyta till efterfrågan på arbetsmarknaden.

För eleverna är verkstäderna både till för att lära sig språk och för att lära sig en svensk arbetskultur.
Men verkstäderna fungerar också som platser för validering av tidigare kunskaper, och för att få en första tydlig referens för att komma vidare in på den svenska arbetsmarknaden.

Följande språkverkstäder är för närvarande igång:
Cykelverkstad, Stadsodling och Elektronikverkstad.
Från 1 juni är Textilverkstaden vilande och från 1 juli även Cykelverkstaden.

För mer information kontakta oss på e-mail: info@macken.coop

Save

Save

Save